Welcome


Thursday, 18th of May

Finally i've managed to put up a new version of my website. This page will contain both webdesigning related content, nice utilites, and information about what services i provide. I have mostly international visitors, but regarding the services, i also have a few local/Norwegian customers..

..så derfor tenker jeg å skrive på Norsk også. Optimalt sett skulle jeg hatt en engelsk/norsk knapp i toppen av siden, men da måtte jeg nesten lagd hver eneste artikkel og side på Norsk, noe som gjør til at jeg antageligvis ikke hadde giddet å legge ut ting så ofte.

Håper dere finner siden nyttig, da jeg går med planer om å starte et foretak igjen - Først og fremst teste å ha det i tillegg til min nåværende jobb.

Kontaktinformasjon finner dere under "Contact"-siden om det er noe du trenger, enten det gjelder websider eller datamaskiner. Mer info om hva jeg kan tilby finner du under "Services".

Over & out